Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Ölçme ve Değerlendirme

Yüksek Lisans Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, o dersten başarı notu olarak en az (C) alması gereklidir. Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersi tekrarlar. Harf Notu Katsayı Harf Not Aralığı (100 üzerinden) A 4 95-100 A- 3,7 90-94 B+ 3,3 85-89 B 3 80-84 B- 2,7 75-79 C+ 2,3 70-74 C 2 65-69 F1 0 0-64 F2 0 - (E) notu; yarıyılın sona ermesinden itibaren üç iş günü içerisinde, ilgili Anabilim/ Dalı Başkanlığına verilecek belgelere dayanılarak, hastalık veya başka bir sebeple ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere verilen geçici nottur. (Y) notu, kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir. (P) notu, tez çalışmalarını başarı ile sürdüren öğrencilere verilir. (Z) notu, kredisiz derslerde veya tez çalışmalarında veya proje dersinde başarısız olan öğrencilere verilir. (T) notu, yatay geçiş yapan ya da yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından evvelce ders almış olan öğrencilere; daha önce almış oldukları ve geçerliği yönetmeliğin 18.i maddesine göre Enstitü tarafından kabul edilmiş bulunan, kredi transferi kapsamındaki dersler için verilir. Aynı anabilim dalının, tezli yüksek lisans programları arasındaki yatay geçişler ve kayıt yaptırılan programdan daha önce özel öğrenci olarak alınmış dersler için (T) notu uygulanmaz, daha önceki başarı notları aynı şekilde geçerli sayılır.

Harf NotuKatsayıHarf Not Aralığı
(100 üzerinden)
A495-100
A-3,790-94
B+3,385-89
B380-84
B-2,775-79
C+2,370-74
C265-69
F100-64
F20-