Anasayfa  »  Eğitim Bilimleri Enstitüsü »  Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Öğretim)

Ölçme ve Değerlendirme

Programda kısa sınav(lar), ara sınav(lar), ev ödev(ler)i, alıştırma(lar), proje(ler), uygulama çalışma(lar)ı ve yarıyıl sonu sınavı gibi çok çeşitli değerlendirme yöntemleri uygulanır. Değerlendirme yöntemleri klasik test(ler)i, çoktan-seçmeli test(ler)i, ev ödev(ler)ini, performans değerlendirmelerini ve ürün değerlendirmelerini içerebilir. Programdan mezun olabilmek için minimum genel not ortalaması 2.50 olmalıdır. Bir dersin notu, yukarıda belirtilen kriterlerin değerlendirilmesiyle oluşturulur ve harfler ile verilir. Verilen Not Katsayısı A 4,0 A- 3,7 B+ 3,3 B 3,0 B- 2,7 C+ 2,3 C 2,0 Y 0,0 P 0,0 Z 0,0 F1 0,0 F2 0,0 Ayrıca; 1) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, o dersten başarı notu olarak yüksek lisans programında en az (C); doktora/sanatta yeterlik programında en az (C+) alması gerekir. 2) Öğrenci başarısız olduğu dersleri tekrarlamak veya ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca bunlara eşdeğer kabul edilen dersleri almak zorundadır. 3) (E) notu; 28 inci maddede belirtilen nedenlerle ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere verilen geçici nottur. 4) (Y) notu; tez, dönem projesi, seminer, doktora yeterlik ve diğer kredisiz derslerinden başarılı olan öğrencilere verilir. 5) (Z) notu; tez, dönem projesi, seminer, doktora yeterlik ve diğer kredisiz derslerinden başarısız olan öğrencilere verilir. 6) (P) notu; Yüksek Lisans Tezi II ve Doktora Tezi IV çalışmalarını başarı ile sürdüren öğrencilere verilir. 7) (F1) notu derse devam ettiği halde başarısız olan, (F2) notu ise devamsızlık nedeniyle o dersten başarısız sayılan öğrencilere verilir. 8) (Y), (Z) ve (P) notları, yarıyıl ve genel not ortalaması hesaplarına katılmaz.

Harf NotuKatsayıHarf Not Aralığı
(100 üzerinden)
A495-100
A-3,790-94
B+3,385-89
B380-84
B-2,775-79
C+2,370-74
C265-69
F100-64
F20-