Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programı

Ölçme ve Değerlendirme

Programda kısa sınav(lar), ara sınav(lar), ev ödev(ler)i, alıştırma(lar), proje(ler), uygulama çalışma(lar)ı ve yarıyıl sonu sınavı gibi çok çeşitli değerlendirme yöntemleri uygulanır. Değerlendirme yöntemleri klasik test(ler)i, çoktan-seçmeli test(ler)i, ev ödev(ler)ini, performans değerlendirmelerini ve ürün değerlendirmelerini içerebilir. Programdan mezun olabilmek için minimum genel not ortalaması 2.70 olmalıdır. Bir dersin notu, yukarıda belirtilen kriterlerin değerlendirilmesiyle oluşturulur ve harfler ile verilir. Harflere verilen not katsayısı: A 4,0 A- 3,7 B+ 3,3 B 3,0 B- 2,7 C+ 2,3 C 2,0 F1 0,0 F2 0,0 Harf Notu Katsayı Harf Not Aralığı(100 üzerinden) A 4 95-100 A- 3,7 90-94 B+ 3,3 85-89 B 3 80-84 B- 2,7 75-79 C+ 2,3 70-74 C 2 65-69 F1 0 0-49 F2 0 -...

Harf NotuKatsayıHarf Not Aralığı
(100 üzerinden)
A495-100
A-3,790-94
B+3,385-89
B380-84
B-2,775-79
C+2,370-74
C265-69
F100-64
F20-