Anasayfa  »  Tıp Fakültesi »  Tıp Programı (%30 İngilizce)

Ölçme ve Değerlendirme

17 Ağustos 2012 CUMA Tarihinde 28387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNE GÖRE

MADDE 21- (1) Fakültedeki sınavların değerlendirilmesinde kullanılan notlar ile dereceleri aşağıda gösterilmiştir:
Notlar Dereceler

90-100 Üstün başarı
80-89 Pekiyi
70-79 İyi
60-69 Orta
(2) Geçmez notlar şunlardır:
a) F1 notu: Bir ders kurulunda veya stajda mazeretsiz devamsız öğrenciye verilir. Ders kurulu ve staj sınavlarına girme hakkı yoktur ve puanı sıfır (0)'dır. Mazeret sınavı yapılmaz, stajı ise tekrarlar.
b) F2 notu: Bir ders kurulunda mazeretli devamsız öğrenciye verilir. Ders kurulu sınavına girme hakkı yoktur, puanı sıfır (0)'dır. Mazeret sınavına girebilir. Mazeret sınavından aldığı not ilgili ders kurulu notu yerine geçer.
c) F3 notu: Ders kurulu sınavı, staj sınavı veya dönem sonu sınavına girme hakkı olduğu veya gireceğini bildirdiği halde sınava girmeyen öğrenci sıfır (0) alır. Dönem I, Dönem II ve Dönem III'te bütünleme sınavı, Dönem IV ve Dönem V'te staj bütünleme sınavına girebilir.
ç) F4 notu: Dönem sonu genel sınavı, bütünleme sınavı ile dönem notu, staj notu veya staj bütünleme sınav notu 60'ın altında olan öğrencilere verilir. Dönem veya stajı tekrarlar.
d) F5 notu: Dönem I-VI'da öğretim yılı boyunca devamsızlık süresinin Senato tarafından belirlenen azami süreleri aşması durumunda öğrenci dönem sonu genel sınavı ve bütünleme sınavına giremez, dönem notu olarak sıfır (0) puanı alır. Bu durumda Dönem I, II veya III'te dönemi, dönem IV, V ve VI'da başarısız olduğu stajları tekrarlar.
Tıp dışı derslerde başarının değerlendirilmesi
MADDE 22 - (1) Tıp eğitim programında yer alan tıp dışı derslere de devam zorunludur ve bu derslerin sınavları, 16/8/2012 tarihli ve 28386 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Başkent Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre ilgili birimlerce yapılır. Dönem sonu notu başarılı veya başarısız olarak belirtilir. Bu not mezuniyet başarı derecesinin hesaplanmasında kullanılmaz.
(2) Derslere devam ettiği halde sınavlarda başarısız olan öğrenciler bir sonraki öğretim yılında devam zorunluluğu olmadan başarısız olduğu derse kayıt yaptırmak ve sınavlarına girmekle yükümlüdür. Öğrenci bu derslerden başarılı olmadıkça mezun olamaz. Dönem tekrarı
MADDE 23 - (1) Dönem notu 60'ın altında olan öğrenciler başarısız sayılır ve o dönemi tekrarlar.

Harf NotuKatsayı