Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Ölçme ve Değerlendirme

Programda değerlendirme kıstasları ana yapı itibariyle; % 68 Kuramsal ve teorik dersler %32 uygulamalı çalışmalar olarak düzenlenmiştir. Her ders için her sömestre en az bir ara sınav ve bitirme (final) sınavı yapılır. Öğretim elemanının dersin durumuna göre dönem içinde Quiz, ev ödevi, proje, saha çalışması gibi öğretim faaliyetleri yaptırabilir. Öğretim Elemanları ara sınav, final sınavı, Quiz, proje v.b. faaliyetlere göre başarıyı değerlendirmekte serbesttir. Her öğretmen başarı değerlendirmede uygulayacağı ölçütleri dönem başında ilan eder. Her dersin belirli bir kredi/saat değeri vardır. Bu değerler, o dersin haftalık kuramsal saatlerine uygulama saatlerinin yarısı eklenerek bulunur. Kredi toplamında kesirler sayılmaz. BAŞARI NOTU KATSAYI YÜZDELİK A 4,0 95-100 A- 3,7 90-94 B+ 3,3 85-89 B- 2,7 75-79 C+ 2,3 70-74 C 2,0 65-69 C- 1,7 60-64 D+ 1,3 55-59 D 1 50-54 F1 0 0-49 F2: Devamsız, E: Eksik, Z: Tamamlamamış, Y:Yeterli

Harf NotuKatsayıHarf Not Aralığı
(100 üzerinden)
A495-100
A-3,790-94
B+3,385-89
B380-84
B-2,775-79
C+2,370-74
C265-69
F100-64
F20-