Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Ölçme ve Değerlendirme

Bu programda çeşitli ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır; ara sınav, quiz, pratik, proje, rapor, ve final vb. Programda genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,50 olması beklenir. Dersler tabloda gösterildiği şekilde puanlanır ve harflendirilir. Katsayılar da aşağıdaki gibidir:

Harf NotuKatsayıHarf Not Aralığı
(100 üzerinden)
A495-100
A-3,790-94
B+3,385-89
B380-84
B-2,775-79
C+2,370-74
C265-69
F100-64
F20-