Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Yönetim Organizasyon Doktora Programı

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve Değerlendirme: Öğretim elemanları yazılı sınavlar, projeler ve sunumlar da dahil olmak üzere çeşitli değerlendirme yöntemleri kullanabilirler. Ders içi başarı aşağıda belirtilen başarı notları kullanılarak ölçülür. F ve Z notları öğrencinin başarısız olduğunu gösterir. Harf Notu Katsayı Harf Not Aralığı (100 üzerinden) A 4 95-100 A- 3,7 90-94 B+ 3,3 85-89 B 3 80-84 B- 2,7 75-79 C+ 2,3 70-74 F1 0 0-70 F2 0 -

Harf NotuKatsayıHarf Not Aralığı
(100 üzerinden)
A495-100
A-3,790-94
B+3,385-89
B380-84
B-2,775-79
C+2,370-74
F100-69
F20-