Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Halk Sağlığı Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencinin derslerdeki başarısı, dönem içi notları ve dönem sonu sınavının birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Dönem içi notlar ara sınavlar, küçük sınavlar, ödevler, uygulamalar, hazırlanılan sunumlar ve gerçekleştirilen diğer çalışmalar için verilen notlardan oluşur. Yarıyıl sonunda her ders için aşağıdaki harf notlardan biri öğrencilere başarı notu olarak verilir: Verilen not Katsayısı A- 3.7 B+ 3.3 B 2.7 C+ 2.3 C 2.0 F1 0.0 F2 0.0 (F1) notu derse devam ettiği halde başarısız olan, (F2) notu derse devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan öğrenciye verilir. Ayrıca (P), (Y) ve (Z); not olarak verilen kat sayısız harflerdir. Öğrencinin bir desrten başarılı sayılabilmesi için o ders notunun en az (C+) olması gerekir. (Y) notu tez çalışması, seminer veya proje dersinden başarılı olan öğrenciye verilir. (P) notu tez çalışmalarını başarı ile sürdüren öğrenciye verilir. (Z) notu tez çalışması, seminer veya proje dersinden başarısız olan öğrenciye verilir. (P), (Y) ve (Z) notları genel not ortalaması hesaplarına katılmaz.

Harf NotuKatsayıHarf Not Aralığı
(100 üzerinden)
A495-100
A-3,790-94
B+3,385-89
B380-84
B-2,775-79
C+2,370-74
C265-69
F100-64
F20-