Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

  • Bir kurum olarak bankaların genel işleyişleri, bankalarda gerçekleştirilen faaliyetler ve bankacılıkla ilgili kavramlar ve genel olarak finansal sistem üzerinde bilgi sahibi olabilmek
  • Derslerde edinilen teorik bilgiyi pratik olarak da uygulayabilme becerisine sahip olabilmek
  • Bankacılık ve finans alanında gerçekleştirilecek faaliyetlerde doğru planlama, iş bölümü yapabilme ve bir takım oyuncusu olarak kendine düşen işleri verilen periotta yerine getirebilmek
  • Finansal sisteme ilişkin gelişmeleri ulusal ve uluslar arası düzeyde takip edebilme, gelişmelerin gerektirdiği öğrenme ve uygulama ortamlarına kolaylıkla adapte olabilmek
  • Etik değerler, sosyal sorumluluklar ve toplumsal fayda gözetilerek faaliyetlerin gerçekleştirilmesi konusunda özenli davranabilmek
  • Bankacılık ve finans alanında veri toplayabilme, toplanan verileri ihtiyaca uygun şekilde gruplandırıp, yorumlayabilmek
  • Mesleğin gerektirdiği teknolojik bilgiye sahip olarak, bilgisayar ortamında ofis uygulamalarına konusunda ileri düzey yetkinliğe sahip olabilmek
  • Sahip olduğu bilgi ile olumsuz durumlar karşısında analitik çözümler yaratıp, olumsuzluğu gidermek üzere aksiyona geçebilir.
  • Mesleğin gerektirdiği yabancı dil seviyesinde mesleki yazışma ve sunuşları yapabilecek İngilizce seviyesine sahip olabilmek
  • Gereken durumlarda oluşturulacak çalışma gruplarına liderlik edebilmek