Anasayfa  »  Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü »  Avrupa Birliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

  • Sosyal bilimler perspektifinden uluslararası ilişkilerin değişen doğasını değerlendirme becerisi.
  • Değişen uluslararası bağlamda oluşan sorunlar ve yetersizlikler karşısında siyasi iradenin kurucu niteliğine ve önemine dair bir kavrayış.
  • Türkiye'nin Batılılaşma politikası ve Batı ülkeleri ile ilişkileri arasında korelasyon kurma yeteneği.
  • İç ve dış politikalar arasında ilişkileri tanıma ve değerlendirme kapasitesi.
  • AB üyelik sürecinin Türkiye siyasetine yönelik sonuçlarını algılama.
  • Edindiği bilgileri AB içindeki ve AB ile ilgili tartışmalara uyarlama.
  • AB ile ilgili güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
  • Farklı bakış açıları geliştirerek uluslar arası siyasete yönelik eleştirel ve sorgulayıcı düşünce ve tartışma yeteneğini artırma.