Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
 • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar ve farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yürütür.
 • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanındaki kaynakları, araştırma yöntem ve tekniklerini etkin bir şekilde kullanır.
 • Amerikan kültürü ve edebiyatını iyi tanır, ileri düzeyde dil, kültür ve edebiyat analizleri yapar.
 • Amerikan kültürü ve edebiyatını tarihsel, yazınsal ve eleştirel açıdan ayrıntılı araştırır.
 • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur.
 • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirir.
 • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • İngilizce dilini kullanarak alanında etkili sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanıyla ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve duyurulması aşamalarında bilimsel, kültürel, sanatsal, toplumsal ve etik değerleri gözetir.