Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  Biyomedikal Mühendisliği Doktora Programı (Lisans Derecesine Dayalı)

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

  • BiyomedikalMühendisliğinde bir uzmanlık alanında derinlemesine bilgi edinmek, literatüre vakıf olmak.
  • Uzmanlıkalanında problem tanımlama formüle etme, araştırma yapma, modelleme, analiz yapma yeteneklerini kazanmak.
  • Araştırma sonuçlarını analiz ederek sonuçlar çıkarma ve bunları yazılı sözlü sunma becerisi kazanma.
  • Mühendislikbilgilerini yaşam bilimleri alanında etkin kullanma yeteneği kazanmak.
  • Disiplinler arası çalışmalarda takım çalışması yapabilmek.
  • Araştırmasonuçlarını çok kullanılan bir yabancı dilde yazılı ve sözlü sunabilmek.
  • Yaşamboyu öğrenme, yeni bilgilere erişebilme, yeni alanlara yönelebilme becerisini kazanmak.
  • Meslekive etik sorumluluk bilinci kazanmak.