Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Hemşirelik Doktora Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

 • Hemşirelik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır
 • Hemşirelik alanında bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.
 • Hemşirelik alanı ile ilgili yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazar ve ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
 • Hemşirelik alanı ile ilgili yeni ve karmaşık bilimsel bilgilerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
 • Hemşirelik ve sağlık alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesinde sağlık ekibi içinde etkin rol alır.
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak hemşirelik alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
 • Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili hemşirelik alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
 • Hemşirelik alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini, gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
 • Uzman kişiler ile hemşirelik alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur.
 • Hemşirelik alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
 • Hemşirelik alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerinin kullanılmasında etkin rol alır.
 • Sağlık alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur.