Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Tıbbi Genetik Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

  • Çalışmalarını genetik hastalıkların patofizyolojisinde rol oynayan tüm faktörleri göz önüne alarak kurgulayabilir.
  • Güncel bilimsel bilgiyi (literatür) takip edebilir, üretilen bilgiyi kanıt düzeyine göre yorumlayabilir, yayınları eleştirel gözle inceleyebilir.
  • Tek başına bilimsel bir hipotezi ortaya koyabilir, bu hipotezi test etmek için gerekli deneysel planlamayı yapabilir ve bunu projelendirebilir.
  • Bilimsel araştırma ile ilgili gerekli deneysel işlemleri gerçekleştirebilir, deney sonuçlarını yorumlayabilir ve bu sonuçları bir rapor halinde sunabilir.
  • Tıbbi Genetik alanında tüm laboratuvar süreçlerini ilgili teorik bilgi birikimine sahip olarak uygulayabilir.
  • Mesleği ile ilgili bilişim teknolojilerini etkinlikle kullanabilir.
  • Yaptığı tüm çalışmaları mesleki ve etik kurallar çerçevesinde yüksek bilinç ve sorumluluk ile gerçekleştirir.
  • Eğitici yönü gelişmiş, bildiğini öğreten, bilgisini paylaşan, iletişime açık, bireysel ve/veya ekip üyesi olarak çalışabilen bir araştırıcı kimliğine sahiptir.
  • Mesleki bilgisini ve araştırma sonuçlarını en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı anlatabilir.