Anasayfa  »  Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü »  Siyaset Bilimi Doktora Programı (Yüksek Lisans Derecesine Dayalı)

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

 • Sosyal bilimlerin genel çerçevesinden siyasal olanın değişen doğasını değerlendirme becerisi.
 • Sosyal bilimlerin genel çerçevesinden siyasal çalışmalar alanında üretilen bilgilerin tarihsel gelişimini değerlendirme becerisi.
 • Farklı bakış açıları geliştirerek siyasal olana yönelik eleştirel ve sorgulayıcı düşünce ve tartışma yeteneğini geliştirme.
 • Siyasal olanla ilgili eleştirel araştırma soruları geliştirebilme ve bu sorular doğrultusunda araştırma yapabilme yeteneğinin geliştirilmesi
 • Siyasal alanın, ekonomi gibi diğer toplumsal alanlar ve süreçlerle kesişmesini eleştirel bakışla değerlendirme becerisi.
 • Siyasal kurumların tarihsel ve bölgesel gelişim ve değişimlerini eleştirel bakışla değerlendirme becerisi.
 • Türkiye Siyaseti'nin geçmişten günümüze değişen doğasını, temel sorunları ve aktörlerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
 • Farklı coğrafi bölgeler, devletler ve farklı tarihsel dönemlerdeki siyasal süreçleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
 • Farklı politika alanlarındaki tarihsel gelişimleri değerlendirme becerisi.
 • Türkiye'de farklı politika alanlarındaki tarihsel gelişimleri değerlendirme becerisi.
 • Karmaşık siyasal olguları karşılaştırmalı ve teorik perspektifleri kullanarak kavramsallaştırma becerisi.
 • Akademik etik ve yazım kurallarına uygun şekilde bilimsel faaliyetlere katılma ve literatüre katkıda bulunma becerisi.