Anasayfa  »  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi »  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı (%30 İngilizce)

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

 • Yerel ve uluslararası siyasal süreçleri antropolojik, sosyolojik ve ekonomik çerçeveler içinde inceleme.
 • Gelişme, kaynakların yönetimi ve uluslararası ekonomiyi kavrama.
 • Küresel ilişkileri siyaset, iktisat ve kültürel süreçlerin iç ilişkilerini kapsayan disiplinler arası bir bakış açısıyla kavrama.
 • İş ortamına hazırlanma ve kariyer planlamaları açısından yeni olanaklar sunma.
 • Siyasal-toplumsal yaşamın en temel kavramların (siyaset, ideoloji, siyasal parti, devlet, ulus, anayasa, vatandaşlık, insan hakları, küreselleşme, vb.) farklı bakış açılarından nasıl anlamlandırıldığını ve tartışma konusu edildiğini görme ve kendi bakış açısını geliştirecek donanıma sahip olma.
 • Siyasetin belli kimseler tarafından belli kurumların çatısı altında gerçekleştirilen bir eylem olmadığını, çok sıradan, günlük yaşamımıza dair konuların da siyasal meseleler olduğunu kavrama.
 • Siyasal olgulara dair değerlendirmelerde siyasal görüşler ve siyasal analizleri ayırt edebilme kapasitesi.
 • Siyasal olguları karşılaştırmalı bir perspektiften değerlendirerek evrenselci bir bakış açısı geliştirme yeteneği.
 • Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerin temel kavramlarını öğrenme ve bu kavramların güncel küresel konular, olgular ve olaylar ile bağlantısını kurma.
 • Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerin teorileri ve kavramları ile pratik küresel olaylar ve sorunlarla bağlantı kurma.
 • Farklı bakış açıları geliştirerek eleştirel ve sorgulayıcı düşünce ve tartışma yeteneğini artırma ve farklı bakış açılarını anlama.
 • Güncel küresel ve bölgesel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.