Anasayfa  »  Devlet Konservatuvarı »  Müzik Teorisi Sanat Dalı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

 • İleri düzeyde müzik teorisi bilgisine sahiptir
 • İleri düzeyde solfej bilir
 • Batı ve geleneksel Türk müzik tarihi konularını bilir
 • Geleneksel Türk müziği teorisini bilir
 • Klasik ve modern çok seslendirme yapabilir
 • Makamsal ve modal armoni konularını ileri seviyede bilir
 • Caz müziğini ve caz müziği armonisini bilir
 • Çok çeşitli formlarda beste yapabilir
 • Çeşitli müzik dönemlerine ilişkin çok yönlü analiz yapabilir
 • Müzikal çalışmalarına yeterli olacak düzeyde piyano çalabilir
 • Müziğin düşünsel boyutu hakkında bilgi sahibidir
 • Klasik ve modern orkestrasyon ve bestecilik tekniklerini bilir ve uygulayabilir
 • Müzik kültürü ve estetik konularında bilgi sahibidir
 • Müzik ve diğer ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir
 • Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir
 • Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, yaratabilme ve uygulayabilme becerilerine sahiptir
 • Gelişmiş estetik bilince sahiptir
 • Tek başına ya da grup içinde uyum içinde çalışabilir
 • Hedef kitlesini tanımlayarak çalışmalarını düzenleyebilir ve paylaşabilir
 • Müzikal çalışmalarını eleştirebilme becerisine ve bakış açısına sahiptir
 • Müzik teorisi öğretimi konusunda bilgi sahibidir
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar ve yabancı dil bilgisine sahiptir
 • İletişim ve bilişim teknolojilerini kullanabilir
 • Müzik ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde anlatabilir
 • Bir yabancı dili kullanarak alanında yapılan çalışmaları izler ve iletişim kurar, yeni çalışmalar yapar
 • Müzik yazım teknikleri konusunda bilgi sahibidir
 • Müzik materyallerini doğru biçimde tanır ve kullanabilir