Anasayfa  »  Eğitim Bilimleri Enstitüsü »  İlköğretim Matematik Eğitimi Doktora Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

 • Evrensel değerlere sahip çıkabilme
 • Yeni bilgi ve fikirlere açık olarak, kendini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynayabilme
 • Eğitim sisteminin dayandığı temel değer ve ilkeler ile özel alan öğretim programının yaklaşım, amaç, hedef ve tekniklerini uygulayabilme
 • Matematik alan bilgisini geliştirebilme
 • Problem çözme, akıl yürütme, iletişim kurma ve ilişkilendirme becerilerine sahip olup alan ve matematik eğitimi çalışmalarında uygulayabilme.
 • Matematiksel dili alan derslerinde ve matematik öğrenme ve öğretme sürecini planlarken doğru ve etkili şekilde kullanabilme
 • Öğrenme ve öğretme sürecini matematik öğretimi ilkelerine, öğrencilerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarına, özel ilgi ve gereksinimlerine uygun şekilde planlayabilme
 • Matematik öğretim programıyla ilgili gelişme ve yenilikleri takip edip öğretme etkinliklerine uyarlayabilme
 • Matematik eğitimi alanında evrensel ve bölgesel problemleri belirleyip, çözüm önerileri sunabilme
 • Matematiksel gelişimi farklı ölçme değerlendirme tekniklerini kullanarak değerlendirebilme
 • Öğrencileri ve meslektaşları ile etkili iletişim kurup, destekleyebilme
 • Matematik eğitimi alanında akademik etik kurallara uygun şekilde bilimsel çalışmaları planlayıp yürütebilme