Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi kazanır.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyut-larda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; iş kazalarının ve meslek hastalıklarının hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olur.
 • İşyeri ortam faktörleri, çalışma koşulları ve korunma ilkeleri ile ilgili kapsamlı ve güncel bilgilere sahiptir.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatı bilir, güncel kalmak için takip eder.
 • Risk analizi konusunda bilgi sahibi olur.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda araştırma yöntemleri ve araştırmalarda kullanılan istatistik yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği alanında edindiği bilgi ve becerilerine uygun yöntemler ve araçlar kullanarak çeşitli sektörlerde çalışanların sağlık ve güvenlik sorunlarını tespit etme, çözüm önerileri üretme, program geliştirme, yürütme ve değerlendirme becerisine sahiptir.
 • İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları tanır ve bilir.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda disiplinler arası etkileşimi kavrar, alana ilişkin sorunların tespiti ve çözümünde ekip çalışmasına katılır ve bilgi paylaşımında bulunur.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yaptığı çalışmalarda ve tüm akademik çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelere uygun davranır.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki öncelikli konularda araştırma ve sunum yapar, rapor haline getirir.