Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Pazarlama Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

  • Pazarlamanın işletme fonksiyonları içerisindeki önemini kavrar.
  • Pazarlamanın diğer disiplinler ile olan ilişkisini bilir.
  • Pazarlama stratejileri geliştirir ve iş hayatında uygulamaya koyar.
  • Pazarlama kaynaklı sorunları tanımlayabilir, anlayabilir, çözümler geliştirebilir.
  • Pazarlamada etik hakkında bilgi sahibi olur.
  • Pazarlama ile ilgili hukuki konular hakkında bilgi sahibi olur.
  • Pazarlama alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder, öğrenir.
  • Pazarlama araştırması süreci hakkında bilgi sahibi olur.
  • Stratejik pazarlama planlamasının neden önemli olduğunu bilir.
  • Tüketicilerin satın alma kararları üzerinde etkili olan faktörler hakkında bilgi sahibidir.