Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

  • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Yönetim Bilişim Sistemleri alanındaki bilgilerini belirli alanlarda uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek
  • Yönetim Bilişim Sistemleri alanının ilişkili olduğu disiplinlerle olan etkileşimi bilmek ve açıklayabilmek
  • Yönetim Bilişim Sistemleri alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek
  • Yönetim Bilişim Sistemleri alanına ilişkin bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahip olmak
  • Karar, uygulama ve davranışlarında Yönetim Bilişim Sistemleri alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerilerine sahip olmak
  • Yönetim Bilişim Sistemleri alanına ilişkin yapılacak çalışmalarda özgün katkı sağlarken edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirmek
  • Yönetim Bilişim Sistemleri alanına ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirebilmek
  • Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluklar alabilmek
  • İşletmenin stratejik hedeflerine ulaşmasını destekleyecek, işletmeyle ilgili problemlere çözüm getirecek bilişim sistemlerini tasarlamak, geliştirmek, tedarik etmek ve idame ettirmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olmak
  • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevreyi koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak