Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

 • İşletmecilik alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek ve bu sayede sorunları tanımlayıp analiz edebilmek için veri ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri getirebilmek.
 • İşletmecilik ve Bilişim ile ilgili güncel ve gelişen eğilimleri mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olarak izleyebilmek.
 • Alanındaki mesleki faaliyet ve projelerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek, analitik düşünebilme yoluyla sorunları neden ve sonuçları ile kavrayabilmek
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini nitel ve nicel verilerle desteklenmiş sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
 • Bilgi okuryazarı olma ve alanının gerektirdiği düzeyde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
 • Etkili proje planlaması gerçekleştirmeye yönelik olarak doğru proje yönetimi tekniklerini kullanabilmek.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal sorumluluk bilincine sahip olarak profesyonel, yasal ve etik ilkeleri anlayabilmek ve uygulayabilmek.
 • Sosyal ve mesleki ilişkileri anlayabilmek ve yönetebilmek, yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek
 • Bir programlama dili kullanarak veritabanı uygulamalarını kapsayan gereksinime uygun program yazabilme
 • Veritabanı uygulamalarını kapsayan bir web sunucusu kurabilme ve web ortamları geliştirebilme
 • Ofis yazılımlarını (MS-Word, MS-Excel, MS-PowerPoint ...) ileri düzeyde kullanabilme ve İşletme alanındaki teknolojilerin yaygınlaşmasına ve alanındaki konularda liderlik edebilme
 • Bir sistem yazılımını (Windows, Linux, Pardus vb...) ve grafik işleme yazılımını (PhotoShop, Fireworks, Freehand vb...)ileri düzeyde kullanabilme
 • Bir bilgisayar ağ sistemini yapılandırabilme, bilgisayar ağlarına ve donanıma ilişkin karşılaşılan sorunları çözebilme
 • Konu alanındaki bir araştırmayı bilimsel araştırma sürecinin aşamalarına uygun olarak gerçekleştirebilme
 • Toplumun güncel sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretebilme, mesleğiyle ilgili konularda toplumla ve meslektaşlarıyla bilgi paylaşabilme
 • Mesleki ve etik kurallara uyabilme, toplumsal duyarlılığa sahip olma