Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

  • Biyoteknolojialanındaki çalışmalarda kullanılan araştırma yöntem ve tekniklerini ve bunları sınamak için kullanılan istatistiksel analizleri bilir ve uygulayabilir.
  • Güncel bilimsel bilgiyi (literatür) takip edebilir, üretilen bilgiyi kanıt düzeyine göre yorumlayabilir, yayınları eleştirel gözle inceleyebilir.
  • To produce scientific hypothesis, can design experimental set-up to test the hypothesis, and can write scientific projects.
  • Toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda disiplinler arası ve çok disiplinli yaklaşımları benimser ve farklı mesleki eğitim almış kişilerle etkileşim içerisinde çalışabilir.
  • Bilimsel araştırma ve deneysel sonuçlarını yorumlayabilir ve bu sonuçları uzman ve uzman olmayan kişilerle paylaşabilir.
  • Bilimsel bilgileri sunma, paylaşma ve tartışma konusunda gerekli Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü ifade becerisine sahip olur, paydaşlarla iletişim kurabilir.
  • Mesleği ile ilgili kütüphaneyi, bilimsel veri tabanlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkinlikle kullanabilir.
  • To integrate theoretical knowledge of biotechnology to bioprocess design and production.
  • Alanında edindiği uygulamalı bilgileri, kalite yönetimi ve süreçlerine ve mesleki etik değerlere bağlı kalarak kullanır.