Anasayfa  »  Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi »  Film Tasarımı Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

 • Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir.
 • Film tasarımı alanı ile ilişkili sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir.
 • Sanat ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptir.
 • Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir.
 • Sinema alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.
 • Film tasarımının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
 • Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
 • Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.
 • Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar.
 • Film tasarımına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır.
 • Film tasarımı alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir.
 • Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir.
 • Duyusal algıyı somutlaştırır.
 • Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır.
 • Proje süreçleri içinde etkin olarak yer alır.
 • Özgün yapıtlarını toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir.
 • Kendi çalışmalarını sorgular.
 • Çözümleyici ve eleştirel düşünür.
 • Hedef kitlesini tanımlayarak film tasarımı alanı ile ilgili çalışmaları paylaşır.
 • Çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir, görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır.
 • Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Film tasarımının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkındadır.
 • Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir.
 • Estetik farkındalığa sahiptir.