Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

  • Kök hücre ve rejeneratif tıp teorisi ve uygulamasıyla ilgili uzmanlık becerisi kazanır
  • Alanında literatür araştırması yapabilir ve kaynaklara ulaşabilir.
  • Kök hücre ve rejeneratif tıp alanı ile ilişkili bağımsız, özgün, yayınlanabilir araştırma ve değerlendirme becerisi kazanır.
  • Ortaya koyduğu hipotez ile ilişkili araştırma yapmak için gerekli olan deneysel yöntemleri yapılandırır
  • Disiplinlerarası işbirliği ve çalışma becerisi kazanabilir
  • Alandaki çalışmaları anlar, yazılı ve sözlü anlatabilir
  • Kök hücre ve rejeneratif tıp laboratuarlarında kullanılan cihazların çalışma prensiplerini bilir.
  • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile mesleğin gerektirdiği etkinlikte iletişim kurma becerisi
  • Yaptığı bilimsel çalışmanın sonucunda ulaştığı bulguları, kendi değerlendirmeleri ışığında bilimsel bir rapor şeklinde yapılandırır