Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

 • Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirebilir, bir arada kullanabilir
 • Yöneticilik becerilerini farklı alanlarda kullanabilir
 • Alan ile ilgili güncel kavramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahiptir
 • Teknoloji ve Bilgi Yönetimi alanı ile ilgili sorunları tanımlayabilir ve anlayabilir
 • Program içinde kazanılan kavramsal, uygulamalı ve metodolojik becerileri kullanarak örgütsel ve işletme sorunlarına çözüm yolları tasarlayabilir
 • Uzman ve uzman olmayan kitlelerle Teknoloji ve Bilgi Yönetimi konularına ait sorun ve çözümleri hakkında etkin iletişim kurabilir
 • Teknoloji ve Bilgi Yönetimi sorunları ile ilgilenirken başkalarını yönlendirebilir, yeni beceri ve bilgiler edinmelerini sağlayabilir
 • Bilgi teknolojilerini kullanabilir, kelime işlemcileri, hesap tablosu programlarını, veritabanı yönetim ve yazılım programlarını etkin biçimde kullanabilir
 • Etik konular hakkında farkındalığa sahiptir
 • Çalışma alanları ile ilgili yasalar, kurallar, ahlaki kodlamalar hakkında bilgi sahibidir
 • Açık fikirlidir, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi ve işletmecilik çevresi ile ilgili her türlü ayrımcılık ile mücadele eder
 • Temel çevresel ve sosyal konularda bilgi sahibidir
 • Teknoloji ve Bilgi Yönetimi konularının küreselleşme ile ilintisini bilir