Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

  • Sürdürülebilir tarım-gıda sistemleri alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
  • Sürdürülebilirlik ile ilgili problemleri tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
  • Sürdürülebilir tarım-gıda sistemleri alanında kaynaklarının kullanımı, kalite, verimlilik ve sürdürülebilirlik hedeflerini bütünleştirerek bilgi üretme becerisi kazanabilme
  • Tarım ? Gıda sistemlerindeki sorunlara, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik kapsamında özgün çözümler sunabilme
  • Sürdürülebilirlik ile ilgili güncel çalışmaları takip edebilme ve elde ettiği bilgiyi sözlü veya yazılı olarak aktarabilme
  • Sürdürülebilirlik alanında geleceğin ihtiyaçlarını öngörerek, yeni program ve teknolojileri geliştirme ve uygulamaya aktarma becerisine sahip olma
  • Disiplinlerarası iletişim kurabilme, çok disiplinli ekiplerle çalışabilme