Anasayfa  »  Ticari Bilimler Fakültesi »  Uluslararası Ticaret Programı (Türkçe)

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

  • Uluslararası işletme faaliyetlerini kavramak ve ülkeler için önemini anlama becerisi edinmek.
  • Uluslararası ticaretin önemini ve ülke ekonomisindeki etkilerini değerlendirmek.
  • İşletmelerin dışa açılma faaliyetlerinin gerekliliğini anlamak.
  • İşletmelerin dışa açılma biçimlerini ve engellerini kavrama becerisine sahip olmak.
  • Uluslararası ticaretin önündeki tarife dışı engelleri görebilmek ve bunları aşmak için çözümler geliştirmek.
  • Uluslararası ticarette tarifelerin rolünü ve uygulama biçimlerini kavramak.
  • Gümrük mevzuatının uluslararası ticaret üzerindeki etkisini kavramak ve mevzuatın etkinleştirilesi için önerilerde bulunmak.
  • Uluslararası ticareti ve yatırımları etkileyen ve düzenleyen uluslararası kuruluşların ve düzenlemelerin amaçlarını ve faaliyetlerini kavrayabilmek.
  • Uluslararası para, sermaye ve mal hareketleriyle ilişkili olarak finansal piyasaların işleyişini kavramak ve sonuçlarının çözümüne yönelik olarak öneri geliştirmek.
  • Mesleki gelişme için gerekli sayısal yöntem ve tekniklerin yanı sıra, uluslararası ticaret alanının gerektirdiği bilişim ve bilgi teknolojilerini kullanmak.