Anasayfa  »  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu »  Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

  • Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme
  • Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetebilme
  • Mesleki süreçleri planlayıp uygulayabilme
  • Mesleki uygulamada problemleri tanımlayıp çözebilme
  • Disiplinlerarası da dahil takımlarda çalışma becerisine sahip olabilme
  • Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme
  • Mesleki yasal mevzuaatı anlayıp uygulayabilme
  • Etkin iletişim kurabilme
  • Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme
  • Alan terminolojisini etkin kullanabilme