Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Sigortacılık ve Risk Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

  • Sigorta sektörü ile ilgili planlama, analiz, yapılandırma içeren kapsamlı bilgi sahibi olma, konu ile ilgili geliştirme yöntemleri tanıma.
  • Sigortacılık ve Risk Yönetimi alanında ileri uygulamaları gerçekleştirecek düzeyde bilgi sahibi olma.
  • Sigortacılık ve Risk Yönetimi alanında uygulamalı araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, değerlendirme ve uygulama, farklı disiplinlerden bilgiyi entegre etme.
  • Farklı alanlarda bilimsel yöntemlerle bilgiyi keşfetme, sonuç çıkarma, paylaşma ve uygulama.
  • Sigortacılık ve Risk Yönetimi alanındaki problemleri saptama, yorumlama ve çözmek için yenilikçi yöntem ve yaklaşımlar geliştirme .
  • Sigortacılık ve Risk Yönetimi alanında ve profesyonel hayatta liderlik rolü üstlenme.
  • Sigortacılık ve Risk Yönetimi alanında güncel çalışmalardan haberdar olma, gelişmeleri sürekli takip etme, gerektiğinde inceleme.
  • Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma.
  • Türkçe ve İngilizce olarak sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
  • Çalışmalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme.