Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

  • Sanat ve Tasarım Bilgilerini İç Mimarlık alanında kullanabilme ve uygulama becerisi.
  • Tasarım problemlerini oluşturma, değerlendirme ve tasarım sürecini yönetme becerisi.
  • Tasarım disiplini kapsamına giren farklı ölçeklerde tasarımların gerçekleştirilme becerisi
  • Disiplinler arası ortak çalışabilme bilinci ve becerisi.
  • İki ve üç boyutlu düşünebilme ve ifadelendirme becerisi.
  • Mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun davranabilme ve etik sorumluluk alabilme becerisi.
  • Etkin iletişim kurma, kendini ifade edebilme ve çalışma sunabilme becerisi.
  • Sanat ve tasarım çözümlemelerinde sürekli bilgilenme, toplumsal ve teknolojik gelişmeleri izleme ve alanındaki yeni araştırma konularına çağdaş yaklaşım önerme becerisi.
  • Tasarım alanında geçmiş ve bugün ile gelecek ilişkisini kurabilme, yorumlayabilme becerisi.
  • Tasarım alanındaki teknik ve teknolojik bilgileri kullanabilme