Anasayfa  »  Eğitim Bilimleri Enstitüsü »  Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

  • Evrensel değerlere sahip çıkabilme
  • Eğitim sisteminin dayandığı temel değer ve ilkeler ile özel alan öğretim programının yaklaşım, amaç, hedef ve tekniklerini uygulayabilme
  • Yeni bilgi ve fikirlere açık olarak, kendini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynayabilme
  • Matematiksel dili alan derslerinde ve matematik öğrenme ve öğretme sürecini planlarken doğru ve etkili şekilde kullanabilme
  • Matematiksel ve diğer disiplinlerdeki problemlerle ilgili modellemeler ve çözümler üretebilme
  • Matematiksel gelişimi farklı ölçme değerlendirme tekniklerini kullanarak değerlendirebilme
  • Matematiğin doğası ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olabilme
  • Öğrencileri ve meslektaşları ile etkili iletişim kurup, birbirlerini destekleyebilme
  • Problem çözme, akıl yürütme, iletişim kurma ve ilişkilendirme becerilerine sahip olup alan ve matematik öğretimi derslerinde uygulayabilme.
  • Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata uygun davranma.