Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  Elektrik Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

 • Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin uzmanlık alanlarında bilgi birikimi sağlamak, literatüre özgün katkılarda bulunmak.
 • Bir konuyu derinlemesine araştırma yeteneği kazanmak.
 • Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi ile bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama yeteneği kazanmak.
 • İleri düzeyde sistem çözümleme ve tasarımı yeteneklerinin kazandırılması.
 • Kuramsal bilgileri yazılım ve donanım tabanlı çalışmalarla uygulamaya dönüştürmek.
 • Disiplinlerarası çalışmalarda yer almak ve ortak projelere katma değer sağlamak.
 • Takım içinde ve bireysel çalışabilme becerisi kazanmak.
 • Finansal çözümlemeler yapmak ve mühendislik ekonomisini uygulamak.
 • Yayın ve sunum yapma becerisi kazanmak. Yabancı bir dili mesleki yaşamda etkin biçimde kullanmak.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanmak.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak.