Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Periodontoloji Doktora Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

 • Periodontal dokuların yapısı, periodontal hastalıklar ve sınıflamalar konusunda yeterli bilgiye sahip olma, bu bilgileri klinik olarak uygulamada kullanabilme becerisi
 • Periodontal hastalıkların patogenezi konusunda yeterli bilgiye sahip olma, bu bilgileri klinik uygulamalarda hastaya aktarabilme becerisi
 • Periodontal hastalıklı bireylerde tedavi seçenekleri konusunda bilgi sahibi olma, hastaya ve hastalık durumuna yönelik tedavi planı oluşturabilme becerisi
 • Periodontal hastalıkların tedavisine yönelik tedaviler konusunda bilgi sahibi olma ve bu tedavileri klinik olarak uygulayabilme becerisi
 • Tedavi sonrası periodontal dokuların durumunu değerlendirebilme ve daha ileri tedavi tekniklerinin gereksinimini belirleyebilme ve klinik olarak bu tedavileri uygulayabilme becerisi
 • Periodontolojide kullanılan araçlar ve kimyasal ajanlar konusunda bilgi sahibi olma ve bu bilgileri klinik uygulamalara aktarabilme becerisi
 • Mevcut oral durumu multidisipliner tedavi gereksinimi açısından değerledirebilme, tedavi planı oluşturabilme ve diğer dişhekimliği bölümleriyle birlikte tedavi uygulama becerisi
 • İmplantoloji konusunda yeterli bilgi sahibi olma, implanta yönelik cerrahi işlem yapabilme becerisi
 • Periimplant hastalıklar ve tedavileri konusunda bilgi sahibi olma ve klinik olarak tedavileri uygulayabilme becerisi
 • Mesleki etik ve sorumluluk bilinci
 • Araştırma planlayabilme konusunda bilgi sahibi olma ve uygulayabilme becerisi
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiyi kullanma becerisi