Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

 • Sağlık işletmeciliğin temel kavramlarını ve temel fonksiyonlarını uzmanlık düzeyinde kavrayabilmek
 • Sağlık ekonomisi ve finansmanı konusunda bilgi sahibi olma ve güncel gelişmeleri izleme bilgi ve becerisi kazanabilmek.
 • Sağlık işletmelerinde insan kaynakları yönetimi konusundaki bilgi kazanmak ve stratejik bakış açısına sahip olmak
 • Ülkemizde ve dünyadaki sağlık politikalarında ve sigortacılığında meydana gelen değişim ve gelişimi izleyebilmek ve analiz edip yorumlayabilmek.
 • Sağlık işletmelerinde finansal yönetim konusundaki bilgi kazanmak, finansal yöntemleri öğrenmek ve stratejik bakış açısına sahip olmak
 • Sağlık işletmelerinde ekonomik analiz ve değerlendirme tekniklerini kullanarak sektörü analiz edebilmek
 • Sayısal ve istatistiksel araştırma, beceri ve düşünme yeteneği kazanma ve işletme süreçlerinde en uygun karar alma süreçlerini uygulayabilmek
 • Sağlık işletmelerinde kalite süreçlerini takip edebilmek ve gelişimi izlemek
 • Örgütlerin yapısal tasarımını etkin bir biçimde yapabilmek, örgütler alanında araştırma yapabilecek donanıma sahip olabilmek
 • Sağlık işletmelerinde kullanılan halka ilişkiler faaliyetleri konusundaki bilgi kazanmak ve stratejik bakış açısına sahip olmak
 • Alanındaki mesleki faaliyet ve projelerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek
 • Etkili proje planlaması gerçekleştirmeye yönelik olarak doğru proje yönetimi tekniklerini kullanabilmek.
 • Yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek