Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

  • Öğrencilerin özel hukuk alanında uzmanlaşmaları ve kendilerine geniş iş imkanları sunulması amaçlanmaktadır.
  • Öğrenciler Özel Hukuk alanında genişbilgiye sahip olurlar
  • Öğrenciler geniş tahlil yeteneği kazanırlar
  • Öğrenciler materyal toplamayı öğrenirler
  • Öğrenciler sunum ve hitabet yeteneği kazanırlar
  • Öğrenciler akademik çalışma kurallarını öğrenirler
  • Öğrenciler akademik düşünce yeteneği edinirler
  • Öğrenciler ders konusuna ilişkin geniş bilgi sahibi olurlar