Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Muhasebe ve Finansman Doktora Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

 • Teori, hipotez, teori oluşturma, araştırmanın adımları gibi araştırma yönteminin kavramları konusunda bilgi sahibi olmak.
 • Sınıfta öğrendiği pratik yöntemleri diğer araştırmalarda da uygulama becerisi.
 • Eleştirel düşünme uygulamalarıyla birlikte, araştırma sorusunu ortaya koyma ve nitel/nicel yöntemleri kullanarak sonuca ulaşabilme becerisi.
 • Matematiksel finansın temel teorilerini açıklayabilme ve bu yöntemleri ampirik bir çalışmada uygulayabilme becerisi.
 • Finansal piyasaların gelişimini farklı görüş açılarıyla değerlendirebilme becerisi ve menkul kıymet piyasalarının mikro ve makro yapısı konusunda bilgi sahibi olmak.
 • Gelişmekte olan ve gelişmiş piyasalara ilişkin kurumsal özellikler ve bu piyasalardaki tahvil, hisse senedi ve türev ürün yatırım stratejileri konusunda bilgi sahibi olmak.
 • Sermaye ve menkul kıymet piyasalarının temelleri, süreçleri ve finansal sisteme katkıları konusunda bilgi sahibi olmak.
 • Finans mühendisliğinin yöntemleri ve ürünleri konusunda bilgi sahibi olmak.
 • Muhasebe ve Finansman konusundaki akademik literatüre hakim olmak.
 • Muhasebe ve denetim alanlarındaki uluslararası gelişmelere hakim olmak.
 • İleri finansal muhasebe, finansal analiz, ihtisas muhasebeleri ve maliyet muhasebesi konularında bilgi sahibi olmak.