Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Yönetim Organizasyon Doktora Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

 • Araştırma sorunsalı ortaya koyma, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı yapma ve nitel/nicel yöntemleri kullanarak sonuca ulaşabilme becerisine sahiptir.
 • Yazın taraması yapmayı, akademik makale yazmayı ve sunmayı bilir.
 • Araştırma etiği hakkında farkındalığa sahiptir.
 • Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri sürekli takip ederek, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilir.
 • İşletmelerde oraya çıkan sorunlara hem kuramsal, hem kavramsal, hem de araştırmacı gözüyle bakabilir.
 • İşletme alanı ile ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayarak, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanabilir.
 • İşletmecilik alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, bütünsel ve yaratıcı düşünerek yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek çözüm üretebilir.
 • İşletme alanı ile ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayarak, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanabilir.
 • Genel işletmecilik alanında temel kavram ve yöntemleri bilir.
 • Genel işletmecilik alanındaki akademik literatüre ve uluslararası gelişmelere hakimdir.
 • İngilizceye hem sözel hem de yazılı anlamda hakimdir.
 • İstatistik paket programlarını kullanabilir.
 • Araştırma etiği hakkında farkındalığa sahiptir.
 • İşletmelerde oraya çıkan sorunlara hem kuramsal, hem kavramsal, hem de araştırmacı gözüyle bakabilir.