Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Muhasebe Finansman Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

 • Finansal sistemin ve her bir finansal kurumun yapısı ve işleyişi konusunda bilgi sahibi olmak.
 • Finansal kurumlara ilişkin düzenlemeler ve mevzuat konusunda bilgi sahibi olmak.
 • Farklı finansal kurumların maruz kaldıkları riskleri görüp, temel çözümler üretme becerisi.
 • Temel yatırım stratejileri konusunda bilgi sahibi olmak.
 • Teori, hipotez, teori oluşturma, araştırmanın adımları gibi araştırma yönteminin temel kavramları konusunda bilgi sahibi olmak.
 • Sınıfta öğrendiği pratik yöntemleri diğer araştırmalarda da uygulama becerisi.
 • Matematiksel finansın temel teorilerini açıklayabilme becerisi.
 • Gelişmekte olan ve gelişmiş piyasalara ilişkin kurumsal özellikler ve bu piyasalardaki tahvil, hisse senedi ve türev ürün yatırım stratejileri konusunda bilgi sahibi olmak.
 • Sermaye ve menkul kıymet piyasalarının temelleri, süreçleri ve finansal sisteme katkıları konusunda bilgi sahibi olmak.
 • Finans mühendisliğinin yöntemleri ve ürünleri konusunda bilgi sahibi olmak.
 • Muhasebe ve denetim alanındaki gelişmeleri uluslararası boyutta bilmek.
 • Muhasebe ve finansman alanı ile ilişkili hukuki bilgiye sahip olmak.
 • Mesleki etik ve kurumsal yönetim konularında bilgi sahibi olmak.