Anasayfa  »  Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü »  Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

  • Sosyal bilimler perspektifinden uluslararası ilişkilerin klasik ve yeni perspektif ve teorilerini değerlendirme becerisi.
  • Değişen uluslararası bağlamda oluşan sorunlar ve yetersizlikler karşısında siyasi iradenin kurucu niteliğine ve önemine dair bir kavrayış.
  • Türkiye'nin Batılılaşma politikasındaki değişimler ve Batı ülkeleri ile değişen ilişkileri arasında korelasyon kurma yeteneği.
  • İç ve dış politikalar arasında ilişkileri tanıma ve değerlendirme kapasitesi.
  • Türkiye'nin uluslararası örgütlerle olan ilişkileri hakkında bilgi sahibi olma ve edindiği bilgiyi değerlendirebilme.
  • Edindiği bilgileri Türkiye'nin dış politikası bağlamındaki ve uluslararası düzeydeki tartışmalara uyarlayabilme becerisi.
  • Uluslararası düzeydeki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma ve edindiği bilgiler çerçevesinde fikir yürütebilme.
  • Farklı bakış açıları geliştirerek uluslararası siyasete yönelik eleştirel ve sorgulayıcı düşünce ve tartışma yeteneğini artırma.