Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Egzersiz ve Sportif Performans Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

  • Egzersiz ve Sportif Performans Yüksek Lisans Programındaki alanıyla ilgili temel bilgilere sahiptir
  • Egzersiz ve Sportif Performans Yüksek Lisans Programındaki alanıyla alanındaki yöntem ve teknikleri uygulayabilme, verileri analiz edip değerlendirebilme becerisine sahiptir
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde Egzersiz ve Sportif Performans Yüksek Lisans Programındaki alanıyla ilgili literatürü takip edebilme ve bu bilgileri kendi çalışmasına aktarabilme becerisine sahiptir
  • Egzersiz ve Sportif Performans Yüksek Lisans Programındaki alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini takip edip alanda uygulayabilme becerisine sahiptir.
  • Egzersiz ve Sportif Performans Yüksek Lisans Programındaki alanıyla ilgili özgün çalışma yapabilme becerisine sahiptir.
  • Egzersiz ve Sportif Performans Yüksek Lisans Programındaki alanında belli bir konuda uzmanlaşarak alandaki eksikleri belirleyebilme becerisine sahiptir.
  • Disiplinler arası alanlarda çalışma becerisine sahiptir.
  • Alandaki eksiklere yönelik çözüm önerileri üretebilme becerisine sahiptir.
  • Eleştiri ve özeleştiri yapabilme becerisine sahiptir.
  • Etik ilkelere uyma becerisine sahiptir.