Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Müzik ve Sahne Sanatları Anabilim Dalı Performans Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

 • Alanları ile ilgili değişik müzik dönemlerine ait eserleri yorumlamayı bilir
 • Batı ve geleneksel Türk müzik tarihi konularını bilir
 • Makamsal ve modal armoni konularını bilir
 • Çeşitli müzik dönemlerine ilişkin çok yönlü analiz yapabilir
 • Müziğin düşünsel boyutu hakkında bilgi sahibidir
 • Çeşitli oda müziği grupları içinde diğer enstrumanlarla çalmayı ve söylemeyi bilir
 • Müzik kültürü ve estetik konularında bilgi sahibidir
 • Müzik ve diğer ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir
 • Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir
 • Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, yaratabilme ve uygulayabilme becerilerine sahiptir
 • Gelişmiş estetik bilince sahiptir
 • Tek başına ya da grup içinde uyum içinde eser icra edebilir
 • Hedef kitlesini tanımlayarak çalışmalarını düzenleyebilir ve paylaşabilir
 • Müzikal çalışmalarını eleştirebilme becerisine ve bakış açısına sahiptir
 • Alanı ile ilgili öğretim konusunda bilgi sahibidir
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar ve yabancı dil bilgisine sahiptir
 • İletişim ve bilişim teknolojilerini kullanabilir
 • Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde anlatabilir
 • Bir yabancı dili kullanarak alanında yapılan çalışmaları izler ve iletişim kurar, yeni çalışmalar yapar
 • Müzik materyallerini doğru biçimde tanır ve kullanabilir