Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Müzik Bilimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

 • İleri düzeyde müzikoloji bilgisine sahiptir
 • Müzikolojinin çeşitli alt disiplinleri hakkında bilgi sahibi olur
 • Tarihsel müzikoloji konularına hâkim durumdadır
 • Müzikoloji konularına tarihsel bir perspektifle bakma yeteneğine sahiptir
 • Batı, Türk ve dünya müzik tarihi konularını bilir
 • Bilimsel anlamda bir problemin nasıl tanımlanacağı bilgisine sahiptir
 • Problemin çözümlenmesiyle ilgili kuramsal ve metodolojik bilgiye sahiptir
 • Çeşitli türlerde akademik yayın yapabilecek altyapıya sahiptir
 • Çeşitli müzik dönemleriyle ilgili çok yönlü incelemeler yapabilir
 • Müzik araştırmalarında ihtiyaç duyacağı kaynaklara nasıl ulaşacağı bilgisine sahiptir
 • Müziğin düşünsel boyutu hakkında bilgi sahibidir
 • Müzikolojinin temel kaynaklarını tanıma konusunda bilgi sahibidir
 • Müzik kültürü ve estetik konularında bilgi sahibidir
 • Müzik ve diğer ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir
 • Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir
 • Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, yaratabilme ve uygulayabilme becerilerine sahiptir
 • Gelişmiş estetik bilince sahiptir
 • Tek başına ya da grup içinde uyum içinde çalışabilir
 • Hedef kitlesini tanımlayarak çalışmalarını düzenleyebilir ve paylaşabilir
 • Müzikal çalışmalarını eleştirebilme becerisine ve bakış açısına sahiptir
 • Müzikoloji öğretimi konusunda bilgi sahibidir
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar ve yabancı dil bilgisine sahiptir
 • İletişim ve bilişim teknolojilerini kullanabilir
 • Müzikle ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde anlatabilir
 • Bir yabancı dili kullanarak alanında yapılan çalışmaları takip edebilir ve iletişim kurar, yeni çalışmalar yapar
 • Müzik yazım teknikleri konusunda bilgi sahibidir
 • Müzik materyallerini doğru biçimde tanır ve kullanabilir