Anasayfa  »  Eğitim Bilimleri Enstitüsü »  Eğitim Programları ve Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

 • Bilgi ve iletişim teknolojilerini mesleki ve akademik yaşantısında etkili bir biçimde kullanabilme becerisi
 • Gereksinim belirleme ve gereksinime dayalı eğitim programı taslağı geliştirme becerisi
 • Etkili bir öğretmen eğitimi süreci için öneriler geliştirebilme becerisi
 • Eğitimde nicel ve nitel araştırma yöntemleri bilgisi
 • Alanı ile ilgili bilimsel araştırmalarda elde edilen verileri uygun istatistiksel yöntem ve tekniklerle analiz edebilme becerisi
 • Eğitim programları ve öğretim alanının bilimsel, toplumsal, ekonomik, psikolojik, tarihsel, teknolojik, felsefi temelleri bilgisi
 • Eğitim programları ve öğretim alanında edindiği bilgi ve becerileri çalışma alanına transfer edebilme becerisi
 • Eğitim programları ve öğretim alanında ortaya konulan sorunların çözümü için öngörülen araştırma süreci tasarısını uygulayabilme becerisi
 • Program geliştirme sürecini tüm boyutlarıyla analiz edebilme ve tartışabilme becerisi
 • Yaşam boyu öğrenme becerisi
 • Farklı konu alanlarına ait uygulanmakta olan programları değerlendirme çalışmalarını yürütebilme becerisi
 • Eğitim programları ve öğretim alanındaki bilimsel gelişmeleri izleme becerisi
 • Eğitim programları ve öğretim alanı ile ilgili araştırma bulgularını analiz edip yorumlayabilme becerisi
 • Eğitim programları ve öğretim alanı ile ilgili sorunları belirleyebilme ve ortaya koyabilme becerisi
 • Eğitim programları ve öğretim alanıyla ilgili sorunların çözümü için uygun araştırma sistematiği planlayabilme becerisi
 • Eğitim programları ve öğretim alanı ile eğitim bilimlerinin diğer alanları arasındaki etkileşimi yorumlayabilme becerisi
 • Çeşitli öğretme/öğrenme kuramlarına dayalı olarak öğrenme ve öğretmenin nasıl oluştuğu açıklayabilme becerisi
 • Etkili öğrenme ve öğretme süreçleri geliştirebilme ve uygulayabilme becerisi
 • Türkiye ve çeşitli ülkelerin öğretmen yetiştirme sistemlerini ölçütlere dayalı olarak değerlendirebilme becerisi
 • Eğitim programları ve öğretim alanında edindiği bilgileri çeşitli eğitsel sorunların çözümünde kullanabilme becerisi