Anasayfa  »  Eğitim Bilimleri Enstitüsü »  Okulöncesi Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

  • Erken çocukluk eğitimi alanında ileri düzeyde mesleki güncel bilgiye sahiptir.
  • Erken çocukluk eğitimi ile ilgili disiplinler arası etkileşimi kavrar.
  • Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
  • Erken çocukluk döneminde gelişim ve öğrenime yönelik çok yönlü programlar tasarlar ve uygular.
  • Erken çocukluk eğitimi ile ilgili programları değerlendirir.
  • Erken çocukluk döneminde yapılan çalışmalarda etik kuralları bilir ve çalışmalarında bu kuralları gözetir.
  • Erken çocukluk eğitimine yönelik araştırma önerileri geliştirir.
  • Erken çocukluk eğitimi alanındaki güncel gelişmeleri bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirir.
  • Mesleki gelişim ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarında uygular.
  • Erken çocukluk eğitimi ile ilgili bilgi ve donanımını farklı disiplinleri kullanarak geliştirir ve bütünleştirir.