Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

 • Planlama, analiz, tasarım ve yapılandırma aşamalarını içeren bilgi sistemleri geliştirilmesinde kapsamlı bilgi sahibi olma, ilgili geliştirme yöntemleri ve modelleme araçlarını tanıma.
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında ileri uygulamaları gerçekleştirecek düzeyde kapsamlı bilgi sahibi olma.
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında uygulamalı araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, değerlendirme ve uygulama, farklı disiplinlerden bilgiyi entegre etme.
 • Farklı alanlarda bilimsel yöntemlerle bilgiyi keşfetme, sonuç çıkarma, paylaşma ve uygulama; farklı disiplinlere ait bilgileri ilişkilendirme.
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki problemlerini çözmek için yenilikçi yöntem ve yaklaşımlar geliştirme ve uygulama.
 • Uygulamalı araştırmada modelleme ve simulasyon kullanma, ve bu süreçlerde ortaya çıkabilecek problemleri çözümleme.
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında ve profesyonel hayatta çok disiplinli takımlarda liderlik rolü üstlenme.
 • Bilgisayar Mühendiliği alanındaki güncel çalışmalardan haberdar olma, gelişmeleri sürekli takip etme, gerektiğinde bunları inceleme ve adlandırma.
 • Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma.
 • Türkçe ve İngilizce olarak sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
 • Bilgi İşlem teknolojileri uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını adlandırma.
 • Çalışmalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme.