Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Halk Sağlığı Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

 • Sağlık alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.
 • Sağlık alanında yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir
 • Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır
 • Yaptığı araştırmanın raporunu yazar
 • Halk sağlığı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular
 • Halk sağlığı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir
 • Sağlık alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür
 • Toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar
 • Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir, etik davranır
 • Toplum sağlığı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları değerlendirir
 • Sağlığın geliştirilmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur