Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  Enerji Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

 • Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
 • Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi
 • Bir sistem, eleman ve prosesi istenilen ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlama becerisi
 • Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi
 • Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
 • Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama
 • Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi
 • Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplamsal boyutlarda etkisini kavraması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim
 • Yaşam boyu öğrenme ihtiyacını kavramış ve bu yeteneği kazanmış olmaları
 • Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri ve modern mühendislik aygıtlarını kullanabilme becerisi.