Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Halkla İlişkiler ve Tanıtım Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Profili

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, iletişim bilimleri ve sosyal bilimlerin arayüzünde oluşan disiplinlerarası alanda halkla ilişkilere ilişkin temel kavram, kuram ve yaklaşımlar eşliğinde, güncel akademik ve sektörel tartışmaları irdeleyerek, uzmanlaşmaya yönelik bir donanım kazandırmayı amaçlamaktadır. İletişim disiplinin epistemolojik ve metodolojik dağarcığına ek olarak halkla ilişkilerin bu disiplininle arakesitinde ortaya çıkan geniş çalışma ve araştırma zemini ve bu zeminin bileşenleri konusunda bir donanım kazandırmayı hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra program, öğrencilerin akademik ya da uygulamaya yönelik kariyer hedeflerine, onlara alana ilişkin bir duruş ve eleştirel bakış açısı kazandırarak katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Buna bağlı olarak Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yüksek Lisans Programı iletişimin alanında akademik ve uygulamaya yönelik kariyer yapmak isteyen farklı disiplinlerden ve ilişkili alanlardan en az lisans diplomasına sahip kişilerin katılımına açıktır.