Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Program Profili

Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi tezsiz yüksek lisans programı, endüstri mühendisliği, yönetim bilimi, yöneylem araştırması ve sistem mühendisliği bilim dallarını kapsar. Bu program süresince günümüz gereksinimlerine yönelik olarak açılan farklı derslerle öğrencilerin değişik alanlarda uzmanlaşması sağlanır. Lisansüstü ders programımız, endüstriyel ve hizmet sektöründeki teknoloji geliştirilme prensipleri, mühendislik ve teknolojik sistemlerinin analizi, modellenmesi ve mühendislik ve mühendislik ve teknoloji uygulamalarının yönetimi üzerine odaklanmıştır. Programda analitik ve sistem odaklı düşünen, sistemleri inceleme, yönetme, yeni yönetsel politikalar geliştirme yeteneğine sahip, yönetim becerileri gelişmiş yüksek mühendisler yetiştirilmektedir. Konusunda uzman öğretim üyeleri ile birlikte yapılan teorik ve uygulamalı çalışmaların uluslararası platformda bilimsel yayınlara dönüşmesi ve uluslararası endekslerde (Science Citaition Index v.b.) yayınlanması sağlanmaktadır. Mezunlarımızın teknolojiyi transfer eden değil, teknolojiyi üreten yüksek mühendisler olarak ülkemizin kalkınmasında önemli roller üstlenmesi programın öncelikli hedeflerindendir.