Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Hemşirelik Doktora Programı

Program Profili

Programın yıllık kontenjanı Enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Öğretim Dili Türkçe'dir. Program, hemşirelik alanı ile ilgili zorunlu dersler ile seçimlik dersler içermektedir. İlk 2 akademik yılda alan ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersler yer almaktadır. Derslerin bitiminde öğrenci yeterlilik sınavına girmekle yükümlüdür. Sonraki 2 yılda alanla ilgili tez çalışması yürütülmektedir.